Stichting FBach Koor en Orkest krijgt haar inkomsten voornamelijk uit entreegelden van de concertbezoekers. Daarnaast wordt er soms een beroep gedaan op particuliere fondsen en donaties, waarbij grote én kleine bedragen welkom zijn.

We zijn op zoek naar Vrienden die onze doelstellingen ondersteunen dit ten gelde willen maken met een structurele financiële bijdrage. Iedere bijdrage is welkom en u helpt Stichting FBach Koor en Orkest om haar inspirerende uitvoeringen te realiseren. Samen met u zetten wij uw en onze passie voor muziek dan graag om in klinkende concerten. U wordt vriend door een bedrag naar eigen keuze over te maken op IBAN NL59TRIO0254363822 t.n.v. Stg FBach Koor en Orkest.

Bedrijven, instellingen en particulieren die zich voor een hoger bedrag aan Stichting FBach Koor en Orkest willen binden kunnen we diverse mogelijkheden bieden, van bijvoorbeeld een optreden bij een bedrijfspresentatie tot gereserveerde plaatsen bij onze concerten. In onderling overleg kan een pakket worden samengesteld waarin uw wensen en onze mogelijkheden op elkaar zijn afgestemd.