PROJECTEN
Om financiele en organisatorische redenen heeft het bestuur van FBach besloten om tot nader order geen projecten meer te organiseren voor eigen risico. Opgave voor deelname aan projecten is daarom vooralsnog niet meer mogelijk.